Do and Don’t สำหรับการสอบ  IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 มักจะเป็นหัวข้อให้เราเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี กีฬา การท่องเที่ยว   ซึ่งเป็นการเขียนตอบที่ยาวขึ้น และต้องใช้ความสามารถและระมัดระวังให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพื่อให้การสอบ IELTS ของคุณได้คะแนนดีตามที่หวังเราลองมาดูว่า Do and Don’t สำหรับการสอบ  IELTS Writing Task 2 มีอะไรบ้าง

สิ่งที่ควรทำ สำหรับการสอบ  IELTS

Do and Don’t สำหรับการสอบ  IELTS Writing Task 2

  1. ตอบคำถามทุกคำถามที่โจทย์ถาม  อย่างครบถ้วนเพื่อไม่ให้เสียคะแนนในส่วนของ Part Responding นั่นเอง
  2. เชื่อมโยงเรื่องราวที่เขียน แต่ละประโยค แต่ละ Paragraph ให้ไหลลื่นและสอดคล้องกัน โดยควรจะต้องลำดับเหตุการณ์ เหตุผล ที่มาที่ไปของสิ่งที่ต้องการเขียนให้ถูกต้อง อย่าเขียนวกไปวนมาซึ่งมันจะทำให้การเชื่อมโยงประโยคทำได้ยาก และจะทำให้ผู้ตรวจข้อสอบไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้สอบต้องการเขียน
  3. เขียน Essay ให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป ควรจะนำเสนอความคิดเห็นที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปและควรจะต้องเป็นไอเดียที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ตรวจข้อสอบนั้นเข้าใจถึงสิ่งที่เขียน  ควรมีเหตุผล Support การเขียนในแต่ละ Point หรือ Main Idea ที่เขียนเสมอ
  4. ตรวจสอบ GRAMMAR ให้ดี โดยการใช้รูปแบบ Grammar ที่หลากหลายอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็น complex sentence, compound sentence และ if clause เป็นต้น และต้องเหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ของการเขียนอีกด้วย

สิ่งที่ไม่ควรทำ สำหรับการสอบ  IELTS

  1. ใช้คำซ้ำบ่อยเกินไปหากผู้สอบใช้คำซ้ำโดยมากกว่า 4-5 ครั้งขึ้นไปใน 1 essay เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้คือ ผู้สอบควรจะต้องใช้ Pronounce ช่วยในการอ้างถึงสิ่งที่ได้เขียนไปแล้วก่อนหน้านี้
  2. เขียนในสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามจะทำให้คะแนนของ Writing ไม่สูงตามต้องการ
  3. ใช้คำย่อในการเขียน  จำไว้ว่าไม่ควรใช้คำย่อในการเขียน เนื่องจากไม่เหมาะกับการใช้เป็นภาษาเขียนทางการ
  4. เขียนถึง IDEA ต่างๆรวมกันใน 1 PARAGRAPH  ข้อแนะนำ คือ ไม่ควรเขียนถึง Ideas หลายๆ Ideas ปะปนกันใน 1 paragraph ซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าผู้สอบนั้นไม่ได้วางแผนในการ ทำให้เรื่องขาดโฟกัส และจำทำให้คะแนนออกมาไม่ดี

 

  1. ใช้โครงสร้างประโยคไม่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้  SIMPLE SENTENCE มากเกินไปต้องไม่ลืมว่า Grammar เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการให้คะแนนสำหรับ IELTS โดยหากผู้สอบท่านใดต้องการได้คะแนนในระดับที่สูงควรใช้รูปประโยคที่หลากหลายชวนให้น่าติดตาม หาก การเขียนแต่ประโยค Simple Sentence จะไม่สามารถช่วยทำให้ผู้สอบได้คะแนนในระดับที่สูงได้เพราะว่าการเขียนด้วย Simple Sentences ไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการรู้และใช้ภาษาอังกฤษ

ฝากไว้อีกสักนิด การทำข้อสอบเขียนนั้นต้องฝึกฝนกันอย่างจริงจังเนื่องจากว่า ต้องทำในเวลาที่จำกัดและเป็นทักษะที่ยากที่สุด นออกจากการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ต้องสามารถเขียนออกมาให้เป็นการนำเสนอที่ประทับใจ จึงควรฝึก ฝึก และ ฝึก ให้คล่องก่อนกระโดดลงสนามสอบ