จิตรกรรมภาพวาดบนฝาผนังให้ความรู้สึกแตกต่างจากการวาดลงบนกระดาษอย่างไร

จิตรกรรมภาพวาดบนฝาผนัง

การวาดภาพจิตรกรรมมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนานมาแล้ว ซึ่งการวาดภาพที่เราเห็นในสมัยประวัติศาสตร์คือการพาวาดภาพบนฝาผนังถ้ำ และสิ่งนี้เองทำให้เราได้รู้เรื่องราวในอดีตได้ว่าแต่ละยุคมีความเป็นมาเช่นไร และมีสัตว์ประเภทไหนในสมัยนั้นบ้าง รวมถึงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อีกทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าในสมัยก่อนนั้นว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งทุกวันนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าสมัยนั้น บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ทำให้การวาดภาพนั้นเปลี่ยนไป ไม่จำเป็นต้องวาดแต่บนผนังถ้ำอีกต่อไปแล้ว ซึ่งมีหลากหลายพื้นที่ให้เราได้เลือกแต่งแต้มสีสันวาดลวดลายลงไป แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการวาดภาพบนฝาผนังกับการวาดภาพลงบนกระดาษว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างไร คือ

    1.    ความสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าการวาดภาพบนผนังและการวาดภาพบนกระดาษธรรมดาทั่วไปนั้นย่อมให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วภาพจากบนผนังเป็นภาพที่ค่อนข้างเล่าเรื่องราวที่สำคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ใช้ในการวาดภาพนั้นเป็นสถานที่ที่สำคัญมากน้อยเพียงใด เพราะหากเป็นสถานที่สำคัญและวาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวในอดีตต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นนั้น ถือว่าภาพบนฝาผนังนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งในบางครั้งภาพจากกระดาษก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แต่การที่ภาพจะไปขึ้นบนผนังได้นั้นจะต้องเป็นภาพที่ถูกเลือกมาแล้วว่า สมควรแก่การเผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้คนหรืออะไรก็ตาม เพราะต้องเป็นภาพหรือผลงานชิ้นเอกที่สำคัญระดับองค์กรหรือระดับประเทศนั่นเอง

2.    วิจิตรตระการตา ซึ่งภาพวาดบนฝาผนังนั้นให้ความรู้สึกที่งดงามโออ่า ดูเป็นงานวิจิตรศิลป์ที่มีคุณค่า และได้รับการยอมรับ แต่งานวาดบนกระดาษนั้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากหากคนไม่ได้พบเจอหรือเข้ามาอ่านหนังสือในหน้านั้นๆ หรือมาดูงานว่าในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในหน้ากระดาษนั้นก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นรูปภาพนั้นได้ และถึงภาพที่ออกมาจะสวยงามมากเพียงใดก็ตามแต่ก็จะไม่ดูวิจิตรตระการตาเท่าภาพวาดที่มีขนาดใหญ่และติดอยู่บนฝาผนังนั่นเอง

3.    ลายเส้น ซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นย่อมมีความแตกต่างและมีลายเส้นที่ต่างกันไปตามผู้วาดภาพนั้น และการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้รวมทั้งความใหญ่ของภาพก็เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งการวาดภาพลงบนกระดาษนั้นใช้เพียงปากกาดินสอสีหรือพู่กันเล็กในการวาดลวดลายลงไป แต่การวาดภาพบนฝาผนังนั้นจะต้องใช้เครื่องเขียนที่แตกต่างออกไปและมีลายเส้นหรือใช้สีที่ติดทนนาน จึงทำให้ยากกว่าการวาดภาพลงบนสมุดมาก จึงทำให้ลายเส้นของการวาดภาพทั้งสองลักษณะนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง